Actievoorwaarden

Naarden, 1 maart 2022 

Deze actie wordt aangeboden door Datect. De looptijd is van 1 maart tot en met 31 maart 2022.

Actievoorwaarden
Dit zijn de voorwaarden om kans te maken op de prijs:

  • Je maakt één keer kans op de prijs. Trekking van de prijzen vindt plaats door verloting.
  • Je kunt de prijs niet inwisselen voor contant geld. 
  • Je kunt Datect niet aansprakelijk stellen voor schade of ongemak voortvloeiend uit deze actie.
  • Datect heeft het recht de voorwaarden van deze actie op elk moment te wijzigen.
  • Wijzigingen, prijzen en zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
  • De winnaars ontvangen persoonlijk bericht per e-mail.
  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
  • Datect gaat er vanuit dat de ingevulde gegevens zijn ingediend door de eigenaar van het opgegeven e-mailadres. 
  • Als Datect fraude vermoedt of illegale beïnvloeding van de uitslag, word je uitgesloten van deelname. Hiertegen kun je niet in beroep gaan.
  • Medewerkers van Datect, haar reclamebureau en andere personen die betrokken zijn bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden.
  • Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Daarvoor verwijzen we je naar ons privacybeleid op de website.