Nieuwsbericht

DTC blikt terug op 2022

Het Digital Trust Center (DTC) blikt met tevredenheid terug op 2022. Er zijn grote stappen gezet om de digitale veiligheid van ondernemend Nederland te vergroten. In het begin van het jaar domineerde de Log4j-kwetsbaarheid nog, maar al snel was de mogelijke cyberdreiging na de aanval op Oekraïne onderwerp van gesprek in menig IT-team. De alertheid van iedereen was groot en de bedrijfsnetwerken en -systemen lijken deze twee situaties goed doorstaan te hebben.

Notificatiedienstverlening snel opgeschaald

In 2022 zijn er ruim 6.500 waarschuwingen (notificaties) verstuurd naar bedrijven die slachtoffer waren van of kwetsbaar waren voor een cyberaanval. De notificaties gingen veelal over kwetsbaarheden in via internet benaderbare IT-systemen. Vaak komen de kwetsbaarheden door een configuratiefout en zijn technisch beheerders zich niet bewust van het gevaar. 

Ook was er in 2022 een pilot om schaalvergroting van het notificeren te onderzoeken. De bij deze pilot aangesloten bedrijven zijn een jaar lang gecheckt op bekende kwetsbaarheden. Zij fungeerden voor het DTC als toetssteen en sparringpartner voor schaalvergrotingsideeën.

Online community van ondernemers en IT’ers groeit hard

De DTC Community groeide in 2022 naar ruim 1.600 leden. Op dit besloten online platform wordt dreigingsinformatie gedeeld over kwetsbaarheden. Ook wisselen ondernemers en IT-specialisten er kennis uit over specifieke cybersecurity onderwerpen.

Cyberinformatie voor bedrijfsleven

Lang niet alle ondernemers zullen hun digitale veiligheid bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan. Aan DTC de uitdaging om dit onderwerp voor het voetlicht te brengen aan de directietafel en onder medewerkers. Met campagnes, een website vol toegankelijke uitleg en interactieve zelf-scans brengen we veilig digitaal ondernemen – via onze samenwerkingsverbanden – naar ondernemend Nederland. 

Terugblik op 2022 

Nu 2022 achter ons ligt, blikken we graag even terug. Welke mijlpalen hebben we afgelopen jaar bereikt? In een dubbelinterview kijken DTC manager Michel Verhagen en NCSC directeur Hans de Vries ook vooruit naar de integratie van deze twee cyberorganisaties.  

Benieuwd geworden? Lees de Terugblik 2022.

 

Bron: DTC

Cases

Laat onze klantverhalen je overtuigen!

Bij Datect helpen we kleine en grote organisaties met hun digitale veiligheid. Veilig
ondernemen doe je samen. Lees hier de ervaringen van onze klanten.

Ieder zijn vak
DDF people

Ieder zijn vak

DDF People staat voor ondersteuning, inspiratie en ontmoeting. Ze bieden gespecialiseerde diensten aan authentieke...

Ieder zijn vak
SGR

Ieder zijn vak

SGR staat bekend als een betrouwbare en belangrijke schakel in de reisbranche. Ze worden erkend als een waardevol...