Abonnement aspect

Cyber­secure Verklaring

Wat staat er in de cyber secure verklaring?

In de cyber secure verklaring wordt beschreven in welke mate jouw onderneming beschermt is tegen cybercriminelen. In de verklaring is te lezen hoe veilig jouw informatie is.

Waar kan ik de verklaring voor gebruiken?

De verklaring kan gebruikt worden als een bewijs voor klanten, verzekeraars, banken en andere voorbeelden van ketenpartners. Het laat zien dat informatiebeveiliging binnen jouw organisatie hoog op de agenda staat en dat er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt. Het is een bewijs dat je gestructureerd en op een procesmatige manier met informatiebeveiliging bezig bent.

De verklaring als trust builder

De digitale communicatie en samenwerking tussen organisaties onderling en met hun klanten gaat steeds verder. Als gevolg hiervan geven organisaties steeds vaker toegang tot systemen – en dus tot informatie – aan medewerkers van andere organisaties en aan consumenten. Een cyber secure verklaring kan hierin helpen. Het wekt vertrouwen op bij de andere partij als zij weten dat jouw informatiebeveiliging in orde is.

Vandaag starten met veilig ondernemen?