Pakket aspect

Inzicht in security­niveau en advies

Waar wordt het inzicht in het security niveau en het advies op gebaseerd?

Op basis van de risico-analyse en de security test wordt een plan van aanpak opgesteld. De naam verraadt het al, maar in het plan van aanpak noemen we stapsgewijs hoe jij de informatiebeveiliging van jouw organisatie kunt verbeteren.

Onderdelen van het plan

Niet elk punt waarop verbeterd kan worden in de beveiliging van een ICT landschap kan op dezelfde manier aangepakt worden. Elk probleem kent zijn eigen oplossing. In het plan van aanpak worden alle verbeterpunten benoemd en per punt aangegeven hoe dit te aan te pakken.

Vandaag starten met veilig ondernemen?