De nieuwe NIS2-richtlijn is een set van cybersecurity-regels die bedoeld is om de digitale veiligheid in de EU te versterken. Veel bedrijven en instellingen gaan met deze richtlijn te maken krijgen. De richtlijn wordt uiterlijk in 2024 omgezet in nationale wetgeving. Onze consultants helpen je met de voorbereiding van de implementatie en het opstellen van een eigen frame-work NIS2 zodat je tijdig voldoet aan de eisen en je dus NIS2 compliant bent.