het doel van de penetratie-test is om kwetsbaarheden en bevindingen daadwerkelijk uit te buiten met als om in te breken in applicaties, systemen en netwerken. Een penetratie-test gaat dus veel verder dan een security-test. Onze penetratie-testen worden uitgevoerd volgens een combinatie van methodieken; OWASP, NCSC, NIST en OSSTMM. Afhankelijk van doel en scope is er een onderscheid in White, Grey en Black box testen. Gezien het arbeidsintensieve karakter van de penetratie-test bepaald de scope, doel en type-test de investering en is dit altijd maatwerk.