Met deze test wordt inzicht verkregen in de meest voorkomende zwakke plekken van het netwerk en systemen. De test is een geautomatiseerd proces, waarbij de bevindingen van meerdere scanners worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden.