Digitale veiligheid

Dat de digitalisering al een geruime tijd in volle gang is zal je niet ontgaan zijn. Alle nieuwe technologische ontwikkelingen maken ons leven een stuk makkelijker. Nederland is één van de meest ontwikkelde en innovatieve landen ter wereld. Dat draagt enorm bij aan de welvaart waar we in leven, maar het brengt ook risico’s met zich mee. We vertrouwen er op dat onze data en de systemen die we op dagelijkse basis gebruiken veilig zijn, maar daar mogen we niet zomaar van uit gaan. Digitale veiligheid hoort hoog op de agenda!

Partner in cyberbeveiliging

Beveilig je informatie!

Het beveiligen van informatie. Het spreekt voor zich, maar om je een beter beeld te geven van wat het precies is verdelen we het hier in drie onderdelen.

1. Informatie

Onder de informatie die beveiligd moet worden verstaan we (onder andere) persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie, of informatie van je klanten en relaties.

2. Beveiliging

Met informatie beveiliging wil een organisatie ongewenste toegang tot, verwerking en verwijdering van gevoelige informatie voorkomen.

3. Datalek

Organisaties willen de gevolgen van een mogelijk datalek zo veel mogelijk minimaliseren.

Waar start je met het op orde brengen van jouw cyber security? Je beseft je dat er nog stappen gezet kunnen worden, maar het kan lastig zijn te beslissen wat de hoogste prioriteit heeft.

Doe een cyberscan!

Wanneer je er zeker van wil zijn dat jouw digitale veiligheid op orde is is het aan te raden een cyberscan te doen. De cyberscan is in de meeste gevallen een korte vragenlijst. Je geeft antwoord op vragen over de digitale veiligheidsmaatregelen die je in je bedrijf toepast. Aan de hand van jouw input krijg je feedback over jouw kwetsbaarheid. Er zijn verschillende organisaties die deze scans aanbieden. In de meeste gevallen tegen betaling, maar er zijn ook gratis varianten.
Naast de feedback die een cyberscan oplevert heeft het ook tot gevolg dat je verplicht wordt na te denken over jouw cyber security. Iedereen heeft er wel eens bij stilgestaan dat het nodig is actief bezig te zijn met het beveiligen van informatie. Maar de uitvoering laat in sommige gevallen nog vaak te wensen over. Hieronder noemen we drie belangrijke redenen waarom het verstandig is meteen in te zetten op het beveiligen van jouw (gevoelige) informatie.

Waarom informatie­beveiliging?

1. Wet- en regelgeving

In Nederland zijn er bepaalde wetten en/of regels waar ieder bedrijf aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de recent ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet. Sinds 2018 beschermt deze wet onze persoonsgegevens.

2. Professioneel belang

De digitale communicatie en samenwerking tussen organisaties onderling en met hun klanten gaat steeds verder. Als gevolg hiervan geven organisaties steeds vaker toegang tot systemen – en dus tot informatie – aan medewerkers van andere organisaties en aan consumenten.

3. Informatie is geld waard

Of het nu gaat om je boekhouding, intellectueel eigendom, je klantenbestand, of je planning: deze informatie is belangrijk voor je organisatie. Je wilt niet dat dit ‘op straat’ komt te liggen, in verkeerde handen komt, wordt gegijzeld via ransomware, of dat je deze informatie kwijtraakt.

Hoe waarborg ik digitale veiligheid?

Het waarom is veelvuldig aan bod gekomen. Digitale veiligheid is enorm belangrijk en iedereen zou daar actief mee bezig moeten zijn. Als afsluiting geven we je een 5 stappenplan om jouw aanpak vorm te geven.
1. Stel vast welke bedrijfsonderdelen bescherming nodig hebben
2. Begrijp hoe groot de dreiging is
3. Kwantificeer de dreiging, maak het inzichtelijk
4. Evalueer welke oplossingen er zijn
5. Maak de oplossingen onderdeel van de bedrijfscultuur
De laatste stap is een belangrijke. Digitale veiligheid valt of staat bij de eindgebruikers. Mensen. Neem op in de bedrijfscultuur wat er tegen cybercrime gedaan kan worden en neem werknemers/collega’s mee in dat verhaal.
contact

Vandaag starten met veilig ondernemen?

Wil jij duidelijkheid over jouw cyberbeveiliging en met een gerust gevoel aan het werk?