NIS 2

NIS 2

De nieuwe NIS2-richtlijn is een set van cybersecurity-regels die bedoeld is om de digitale veiligheid in de EU te versterken. Veel bedrijven en instellingen gaan met deze richtlijn te maken krijgen. De richtlijn wordt uiterlijk in 2024 omgezet in nationale wetgeving....
ISO & NEN certificeringen

ISO & NEN certificeringen

Standaarden als ISO27001, NEN7510 en BIO geven bedrijven en organisaties richting bij de bepaling van het beleid en de benodigde maatregelen voor een werkende governance, strakke risicobeheersing en veilige processen. Via onze partner www.vest.nl helpen wij met het...
ISO as a service

ISO as a service

Je wilt heel graag aan de slag met onze adviezen om de cyberisico’s zo klein mogelijk te houden. Maar hoe doe je dat als je er onvoldoende tijd voor hebt of dat je onze hulp nodig hebt omdat je onzeker bent of je voldoende kennis in huis hebt om aan de slag te gaan....